Bruksvilkår

Ved å bruke nettstedet “Skala Finans” (heretter referert til som “Skala Finans”“vi”“oss”“våre” eller “Skala Finans’s”), må du godta reglene nedenfor. Vennligst ikke bruk “Skala Finans” hvis du ikke aksepterer reglene. “Vi” kan endre reglene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert. Du bør likevel lese reglene ofte når du bruker “Skala Finans”. Du er også bundet til disse reglene etter at endringer er gjort når du bruker “Skala Finans”.

Skala Finans“ innsamler data om kredittkort og forbrukslån. I tillegg kan du søke om kredittkort eller forbrukslån, dette gjøres ved at du enten viderestilles direkte til finansinstutisjonens søknadsside via “Skala Finans”, eller at du søker lån uten sikkerhet via en iframe. “Skala Finans” gjør det på denne måten enklere å søke lån, og enklere å finne frem til lånesøknadene hos utlåner. Det er dermed ikke “Skala Finans” som låner ut penger.

All informasjon på sidene på “Skala Finans” har blitt gitt i god tro og informasjonen er innsamlet og gjengitt så godt som “vi” kan. Til tross for disse fakta kan “Skala Finans” ikke garantere for innholdets nøyaktighet. “Skala Finans” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av informasjonen som holdes på disse sidene.

“Våre” tjenester blir forklart og levert til brukerne så godt som “vi” kan, men kan noen ganger oppstår feil. “Skala Finans” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av “våre” tjenester.

All personlig informasjon som gis til “Skala Finans” er oppbevart sikkert og vil aldri bli solgt, lånt ut eller videresendt til en tredjepart med hensikt. Til tross for disse fakta kan “Skala Finans” ikke garantere at personopplysninger ikke kan innhentes av en tredjepart ved tyveri eller andre lignende måter. “Skala Finans” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.